1. VÝSTAVA

DUO VÝSTAVA TURKOVICE 30.11.2013

Výstavu pořádáme pod záštitou obce Turkovice, které děkujeme za podporu.
www.turkovice.cz

Výstavu dále sponzorují :

 www.rodentia.cz Rodentia nabízí možnost namíchat si svou krmnou směs dle svých představ a  pro chovatele registrované pod ČSCH poskytuje k objednávkám 10% slevy. 

Na výstavě bude prodejní stánek  www.1teddy.cz s možností objednat si a vyzvednutnou zboží přímo na výstavě bez poštovních nákladů

ELEKTROMONTÁŽE Zdeněk Vítek, TURKOVICE www.elektromontaze.tym.cz/

 https://www.sav-nabytek.cz/  SAV, spol. s r. o. výroba nábytku Turkovice

 https://www.liponova.cz/  Liponova a.s. Lipoltice - rostl. a živočišná výroba

   https://www.petrkucera.wbs.cz/  Kovoobrábění Petr Kučera, Turkovice 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení chovatelé a návštevníci

dovolujeme si Vás pozvat na výstavu ušlechtilých morčat do Turkovic.

Garant: Soňa Vášová (CHS z Turkovic), Veronika Česenková (CHS Halelujah)
Kontakt na pořadatele:  CHS z Turkovic  eva.sv@seznam.cz , CHS Halelujah veronikacesenkova@seznam.cz

Datum konání výstavy : 30. 11. 2013  

Otevření výstavy pro veřejnost:  9 - 17 hodin  

Vstupné: dospělá osoba 25 Kč, dítě zdarma
Kde:  Kulturní zařízení v obci Tukrovice, čp. 9

Možnost občerstvení a teplého jídla po dobu celé akce, parkování zajištěno

Posuzování: posuzují Mgr.Bc. Andrea Kroftová, MVDr. Denisa Vítková, Ing. Eva Dýnková dle platného českého standardu. 

Jedná se o duo výstavu - tzn. každé morče získá dva posudky od dvou posuzujících, tím má možnost získat 2 kartičky při dosažení 95 bodů a více, umístění se počítá z průměru obou posudků.

Výstava může být obeslána všemi plemeny českého standardu morčat ve skupině A, B. 
Výstava proběhne formou TISCHSCHAU, tzn. morčata budou vystavována ve vlastních průhledných boxech a přepravkách (velikost boxu přiměřený velikosti morčete- ne malinké přepravky, kde se sotva otočí), aby měl každý návštěvník výstavy možnost všechna zvířata vidět. Každý vystavovatel bude mít své číslo stolu. Všechna zvířata musí být do ukončení výstavy ve svých boxech.

Posuzování bude probíhat cca od 9:00 hodin. 

S morčaty mohou manipulovat pouze osoby tomu pověřené.

Je zakázáno diskutovat s posuzujícím během posuzování. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat takové morče, pokud bude tato podmínka porušena. Diskutovat o vadách a posudku morčete je možno až po posouzení.

Během celé výstavy si pořadatel vyhrazuje právo vyfotografovat vystavovaná morčata pro vlastní potřeby.

Přihlašování na výstavu proběhne elektronicky na adrese   https://vystavy.klubmorcat.cz/
a bude spuštěno dne 25.10.2013 od 20:00.
Uzávěrka přihlášek je 10.11.2013 ve 20:00.  Po uzávěrce nebudou povoleny změny.
Maximální počet morčat na jednoho vystavovatele :  6

Vystavovatel svou registrací na výstavu podává souhlas se všemi výstavními podmínkami.

Kapacita:  standard A - 110  standard B (skinny, baldwin) - 35   standard B (cuy) - 5  

Prodej : do prodeje si může vzít vystavovatel morčata ve vlastním boxu přiměřené velikosti, podmínkou je váha minimálně 300 gr. a stáří alespoň jeden měsíc, prodej musí být nahlášen předem pořadateli. Na prodej bude vyhrazen samostatný stůl, samotný prodej si zajišťuje každý vystavovatel sám. Při přejímce bude za každé morče k prodeji účtován poplatek 20,- Kč. Pokud chcete prodávat a nevystavujete, musíte uhradit zápisné.

Výstavní poplatky

Poplatek za každé přihlášené morče "Klecné"  130,- Kč
Zápisné na výstavu pro vystavovatele (vstupenka a katalog) 90,- Kč.

Přejímka   v den výstavy od 7:00 do 8:30 hodin. Po tomto čase již nebude probíhat přejímka morčat. Do výstavního prostoru budou vpuštěna pouze přihlášená zvířata a zvířata k prodeji s platným veterinárním potvrzením(staré max 3 dny). Zákaz vystavení a prodej březích, kojících a laktujících samic. Při pochybnostech může být morče převáženo.

Zvířata při přejímce budou procházet veterinární kontrolou zdravotního stavu a v případě pochybností o jejich zdravotním stavu nebudou na výstavu přijata bez nároku na vrácení poplatků.

Na výstavě bude k dispozici seno, voda, zelenina a krmná směs(granule).

Misky a napáječky v případě potřeby vzít vlastní - nebudou k dispozici.

Výstavní poplatky je nutné uhradit nejpozději do termínu uzávěrky.
Ocenění   podmínkou udělení ceny je bodový zisk minimálně 93 bodů včetně. Ocenění není nárokové a uděluje jej posuzovatel. Ceny budou uděleny podle počtu vystavených morčat v jednotlivých kategoriích


Nejlepší morče výstavy - BIS.
Čestná cena posuzovatele (každý posuzovatel udělí 1 cenu).

Nejlepší krátkosrsté morče výstavy Baby 1. - 3. 
Nejlepší krátkosrsté morče výstavy Junior 1. - 3. 
Nejlepší krátkosrsté morče výstavy Adult 1. - 3. 
Nejlepší dlouhosrsté morče výstavy Baby 1. - 3. 
Nejlepší dlouhosrsté morče výstavy Junior 1. - 3. 
Nejlepší dlouhosrsté morče výstavy Adult 1. - 3. 
Nejlepší bezsrsté morče výstavy Baby 1. - 3.
Nejlepší bezsrsté morče výstavy Junior 1. - 3. 
Nejlepší bezsrsté morče výstavy Adult 1. - 3. 
Nejlepší saténové morče.  Nejlepší dlouhosrstý pár.  Nejlepší krátkosrstý pár.  Nejlepší bezsrstý pár.

* pár morčat: tj. 2 morčata ve stejném plemeni, barvě, musí být zastoupena obě pohlaví.
Nejlepší chovná skupina (4 morčata ve stejném plemeni, barvě a různé třídě, musí být zastoupena obě pohlaví.)

Nejlepší morče jednotlivého plemene 1. - 3. rozděleny do kategorií B,J,A bude vyhlášeno dle počtu přihlášených morčat v jednotlivých plemenech a kategoriích